The Ottawa Herald
1/3/2014

Daily Report for Jan. 3, 2014

Hospital Notes

Admissions

• Tuesday: Betty Barrett, Ottawa.

• Thursday: Patricia Sullivan, Ottawa.

Dismiss ...