The Ottawa Herald
6/25/2014

Daily Report for June 25, 2014

Hospital Notes

Dismissals

• Monday: Opal Boone, Ottawa; Nadine Caple, Ottawa; Brooke Smith, Ottawa.

• Tuesd ...