OBITUARIES

GLADYS E. LANE

Gladys E. Lane, 92, Ottawa, Kan., passed away Monday, Feb. 3, 2014, at Ottawa Re ...