The Ottawa Herald
2/18/2014

Family atmosphere drew Ferguson to WSU

The Wichita State University family atmosphere drew the attention of Ottawa High School senior Kord Ferguson, one of the ...